Klubový autobus

jízdní řád autobusu

 
trasa: 
Líbeznice - Hovorčovice - Měšice
ZŠ a MŠ Líbeznice 13:30 14:30 15:45
MŠ Hovorčovice      
ZŠ Hovorčovice 13:45 14:45 15:50
CVČ Měšice 13:55 14:55 15:55
trasa: 
Měšice - Líbeznice - Hovorčovice
CVČ Měšice 15:35 16:05 17:00
ZŠ a MŠ Líbeznice 15:45 16:15  
MŠ Hovorčovice      
ZŠ Hovorčovice  15:50 16:25 17:10

Děti nastupující do autobusu budou mít své identifikační kartičky Klubu Zaškoláka, doprovázející osoba bude mít přesné sezmnamy dětí, aby mohla vždy převzít či předat všechny děti přihlášené k přepravě na kroužek. Součástí seznamů budou také kontakty na odpovědné zástupce dětí pro případ potřebného kontaktu.

K přepravě jsou děti převzety na základě písemného zplnomocnění zákonného zástupce, které je součástí přihlášky dítěte do kroužku. První nástup dětí do autobusu je u ZŠ Líbeznice ve 13:30.Zde nastoupí i děti z MŠ Líbeznice. Autobus pak pokračuje k ZŠ Hovorčovice, kde nastoupí děti cca ve 13:45 a budou přepraveny do CVČ Měšice na začátek kroužků ve 14:00. Podobně autobus zopakuje okruh Líbeznice-Hovorčovice-Měšice ve 14:30, kdy nastoupí děti, přihlášené na kroužky od 15:00 nebo 15:30. Děti, které měly kroužek od 14:00 a další už nenavštěvují, autobus přiveze na stejné místo cca v 15:55 - 16:05. V 15:30 nastupují u svých MŠ a ZŠ do autobusu děti, které mají kroužek od 16:00. Cca v 16:15 - 16:30 autobus přiveze děti z kroužků od 15:00 a děti, kterým končí kroužek v 15:30. Poslední odjez autobusu z Měšic bude v 17:00, kdy postupně u ZŠ Líbeznice a poté u ZŠ Hovorčovice vystoupí všechny děti, které měly kroužků více, nebo které měly kroužek od 15:30 nebo od 16:00. Po poslední jízdě je nutné vyzvednout děti u autobusu, už se nevracejí do družiny ani do MŠ. Při přepravě na děti dohlédne námi pověřený zodpovědný doprovod, který kontroluje nastupování a vystupování dětí dle závazných přihlášek. Na děti, které čekají v CVČ Měšice na další kroužek nebo na odvoz autobusem, dohlíží v herně pověřená osoba.

 

 

Pro převzetí dětí k dopravě klubovým autobusem je nutno udělit souhlas k přepravě. Formulář pro tento souhlas si můžete stáhnout zde na stránce a je potřeba jej odevzdat společně s přihláškou do kroužků.

Kontakt

Klub Zaškolák CVČ Měšice
Nosticova 590
250 64 Měšice
Iveta Kameníková
koordinátorka Klubu Zaškolák
777 267 817
klubzaskolak@cvcmesice.cz