CENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18

kroužek

délka lekce

pololetní kroužkovné za 15 lekcí

Veselé kuchtění

55 min

2.250,- Kč

LEGO-hraní

55 min

2.250,- Kč

Street dance

55 min

2.000,- Kč

Tanečně-pohybová průprava

55 min

2.000,- Kč

Judo

55 min

2.000,- Kč

Hravé pokusy

55 min

2.250,- Kč

Věda hrou

55 min

2.250,- Kč

Dětská jóga

55 min

2.000,- Kč

Počítačové kroužky

55 min

2.250,- Kč

Kreativní dílnička

55 min

2.250,- Kč

Angličtina pro třeťáky a čtvrťáky 

55 min

2.250,- Kč

 

Cena jednotlivých kroužků zahrnuje mimo personální a provozní náklady také veškerý potřebný materiál a vybavení k činnosti dětí na kroužku /sportovní náčiní, výtvarný materiál...../ a také jsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu dětí ze školního zařízení do CVČ a zpět v doprovodu dospělé osoby.

číslo účtu pro platbu kroužkovného
7640354001/5500
var.sym. je datum narození dítěte /ddmmrrrr/ a do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno dítěte a placený kroužek /v případě platby za více kroužků uveďte prosím všechny hrazené kroužky/

Kroužky se platí vždy na celý rok a to ve dvou pololetních splátkách. Pololetí má délku 15 lekcí. Při platbě více kroužků je účtována plná cena nejdražšího kroužku a cena každého dalšího kroužku je zvýhodněna o 10% . Platbu je nutné provést do termínu druhé řádné lekce kroužku v daném pololetí.

Při platbě kroužků na celý školní rok /30 lekcí/ poskytujeme 10% slevu na platbu za druhé pololetí, pokud je kroužků více, tak na celkovou platbu za druhé pololetí :-)

Veškerá činnost dětí na kroužku je zaznamenávána do evidence jednotlivých lekcí, která je vedena prostřednictvím registračního systému Auksys, kde jsou všechny děti registrovány - zde je možno děti na jednotlivé lekce omlouvat a také zde lze jejich docházku kontrolovat.

Během přepravy dětí na kroužky a zpět na ně dohlíží dospělá osoba, která zabezpečuje převzetí a předání všech dětí, které se účastní kroužků v CVČ. Autobus pro přepravu dětí je řádně a viditelně označen logem Klubu Zaškolák a zastavuje vždy na stejném místě tak, aby děti bezpečně vystoupily i nastoupily.

Kalendář 
"kroužkových dnů"

pro druhé pololetí školního roku 2017/18 

měsíc den
únor 6 13 20 27  
březen 6 13 20 27  
duben 3 10 17 24  
květen 15 22 29    
červen 5        

jarní prázdniny
poslední lekce v pololetí

 

ZDE si můžete stáhnout, vyplnit, podepsat  a následně nám odevzdat závaznou přihlášku Vašeho dítěte do kroužků Klubu Zaškolák na školní rok 2017/18.

ZDE  můžete přímo na našich stránkách vyplnit předběžnou přihlášku
do kroužků Klubu Zaškolák v CVČ Měšice, která je automaticky odesílána k nám
ke zpracování :-) Nemusíte tedy nic stahovat, vyplňovat, tisknout a předávat - stačí jen několik kliknutí myší a doplnění jména dítěte a zpětný kontakt.

jízdní řád autobusu

ve druhém pololetí 2017/18 

z důvodu organizačních změn ve školní družině ZŠ Hovorčovice jsme museli upravit vyzvedávání dětí na kroužky od 14:30
trasa: 
Hovorčovice - Líbeznice - Měšice
ZŠ Hovorčovice 13:00 14:20 15:00
ZŠ a MŠ Líbeznice 13:15 14:00 15:15
CVČ Měšice 13:25 14:25 15:25
       
trasa: 
Měšice - Líbeznice - Hovorčovice
CVČ Měšice 14:35 15:35 16:35
ZŠ a MŠ Líbeznice 14:45 15:45 16:45
ZŠ Hovorčovice 15:00 16:00 17:00
       

Děti nastupující do autobusu budou mít své identifikační kartičky Klubu Zaškoláka, doprovázející osoba bude mít přesné seznamy dětí, aby mohla vždy převzít či předat všechny děti přihlášené k přepravě na kroužek. Součástí seznamů budou také kontakty na odpovědné zástupce dětí pro případ potřebného kontaktu.

K přepravě jsou děti převzaty na základě písemného zplnomocnění zákonného zástupce, které je součástí přihlášky dítěte do kroužku.

První nástup dětí do autobusu je u ZŠ Hovorčovice ve 13:00. Autobus pak pokračuje k ZŠ Líbeznice, kde nastoupí děti cca ve 13:15 a budou přepraveny do CVČ Měšice na začátek kroužků ve 13:30. Zde nastoupí i děti z MŠ Líbeznice. Podobně autobus zopakuje okruh Hovorčovice-Líbeznice-Měšice ve 14:00, kdy nastoupí děti, přihlášené na kroužky od 14:30. Děti, které měly kroužek od 13:30 a další už nenavštěvují, autobus přiveze na stejné místo cca v 14:45 do Líbeznic a cca ve 14:55 do Hovorčovic. V 15:00 nastupují u svých MŠ a ZŠ do autobusu děti, které mají kroužek od 15:30. Cca v 15:45 - 15:55 autobus přiveze děti z kroužků od 14:30 a děti, které měly kroužky dva. Poslední odjez autobusu z Měšic bude v 16:25, kdy postupně u ZŠ Líbeznice a poté u ZŠ Hovorčovice vystoupí všechny děti, které měly kroužků více, nebo které měly kroužek od 15:30. Po poslední jízdě je nutné vyzvednout děti u autobusu, už se nevracejí do družiny ani do MŠ. Při přepravě na děti dohlédne námi pověřený zodpovědný doprovod, který kontroluje nastupování a vystupování dětí dle závazných přihlášek. Na děti, které čekají v CVČ Měšice na další kroužek nebo na odvoz autobusem, dohlíží v herně pověřená osoba.

 

 

Kontakt

Klub Zaškolák CVČ Měšice
Nosticova 590
250 64 Měšice
Iveta Kameníková
koordinátorka Klubu Zaškolák
777 267 817
klubzaskolak@cvcmesice.cz