CENÍK KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Kroužek Délka Cena/pololetí
Dětská jóga 55 min 2 000,-
Gymnastiská a baletní přípravka 55 min 2 000,-
Pohybové a teneční hrátky 55 min 2 000,-
Street dance 55 min 2 000,-
Judo 55 min 2 000,-
Veselé kuchtění 55 min 2 250,-
Šikovné prstíky 55 min 2 250,-
Jedu Edu WeDo robotika 70 min 2 500,-
Můj počítač 55 min 2 250,-
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K PLATBĚ

Cena jednotlivých kroužků zahrnuje mimo personální a provozní náklady také veškerý potřebný materiál a vybavení k činnosti dětí na kroužku /sportovní náčiní, výtvarný materiál...../ a také jsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu dětí ze školního zařízení do CVČ a zpět v doprovodu dospělé osoby.

číslo účtu pro platbu kroužkovného
7640354001/5500
var.sym. je datum narození dítěte /ddmmrrrr/ a do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno dítěte a placený kroužek /v případě platby za více kroužků uveďte prosím všechny hrazené kroužky/

Kroužky se platí vždy na celý rok a to ve dvou pololetních splátkách. Pololetí má délku 15 lekcí. Při platbě více kroužků je účtována plná cena nejdražšího kroužku a cena každého dalšího kroužku je zvýhodněna o 10% . Platbu je nutné provést do termínu druhé řádné lekce kroužku v daném pololetí.

Při platbě kroužků na celý školní rok /30 lekcí/ poskytujeme 10% slevu na platbu za druhé pololetí, pokud je kroužků více, tak na celkovou platbu za druhé pololetí :-)

Veškerá činnost dětí na kroužku je zaznamenávána do evidence jednotlivých lekcí, která je vedena prostřednictvím registračního systému Auksys, kde jsou všechny děti registrovány - zde je možno děti na jednotlivé lekce omlouvat a také zde lze jejich docházku kontrolovat.

Během přepravy dětí na kroužky a zpět na ně dohlíží dospělá osoba, která zabezpečuje převzetí a předání všech dětí, které se účastní kroužků v CVČ. Autobus pro přepravu dětí je řádně a viditelně označen logem Klubu Zaškolák a zastavuje vždy na stejném místě tak, aby děti bezpečně vystoupily i nastoupily.