Klubový autobus

jízdní řád autobusu

z důvodu organizačních změn v provozu školní družiny ZŠ Hovorčovice jsme museli upravit čas vyzvedávání dětí na kroužky od 14:30
trasa: 
Hovorčovice - Líbeznice - Měšice
ZŠ Hovorčovice 13:00 14:20 15:00
MŠ Hovorčovice      
ZŠ a MŠ Líbeznice 13:15 14:00 15:15
CVČ Měšice 13:25 14:25 15:25
trasa: 
Měšice - Líbeznice - Hovorčovice
CVČ Měšice 14:30 15:30 16:30
ZŠ a MŠ Líbeznice 14:45 15:45 16:45
MŠ Hovorčovice      
ZŠ Hovorčovice  15:00 16:00 17:00

Děti nastupující do autobusu budou mít své identifikační kartičky Klubu Zaškoláka, doprovázející osoba bude mít přesné seznamy dětí, aby mohla vždy převzít či předat všechny děti přihlášené k přepravě na kroužek. Součástí seznamů budou také kontakty na odpovědné zástupce dětí pro případ potřebného kontaktu.

K přepravě jsou děti převzaty na základě písemného zplnomocnění zákonného zástupce, které je součástí přihlášky dítěte do kroužku.

První nástup dětí do autobusu je u ZŠ Hovorčovice ve 13:00. Autobus pak pokračuje k ZŠ Líbeznice, kde nastoupí děti cca ve 13:15 a budou přepraveny do CVČ Měšice na začátek kroužků ve 13:30. Zde nastoupí i děti z MŠ Líbeznice. Tento okruh autobus stejně nezopakuje ve 14:00,  kdy nastupují děti, přihlášené na kroužky od 14:30. Z důvodu organizačních změn v provozu družiny ZŠ Hovorčovice jsme v tuto hodinu museli trasu autobusu otočit. Takže ve 14:00 nastoupí děti v Líbeznicích a cca ve 14:20 v Hovorčovicích. Děti, které měly kroužek od 13:30 a další už nenavštěvují, autobus přiveze na stejné místo cca v 14:45 do Líbeznic a cca ve 14:55 do Hovorčovic. V 15:00 nastupují u svých MŠ a ZŠ do autobusu děti, které mají kroužek od 15:30. Cca v 15:45 - 15:55 autobus přiveze děti z kroužků od 14:30 a děti, které měly kroužky dva. Poslední odjez autobusu z Měšic bude v 16:25, kdy postupně u ZŠ Líbeznice a poté u ZŠ Hovorčovice vystoupí všechny děti, které měly kroužků více, nebo které měly kroužek od 15:30. Po poslední jízdě je nutné vyzvednout děti u autobusu, už se nevracejí do družiny ani do MŠ. Při přepravě na děti dohlédne námi pověřený zodpovědný doprovod, který kontroluje nastupování a vystupování dětí dle závazných přihlášek. Na děti, které čekají v CVČ Měšice na další kroužek nebo na odvoz autobusem, dohlíží v herně pověřená osoba.

 

Pro převzetí dětí k dopravě klubovým autobusem je nutno udělit souhlas k přepravě. Formulář pro tento souhlas si můžete stáhnout zde na stránce a je potřeba jej odevzdat společně s přihláškou do kroužků.

Kontakt

Klub Zaškolák CVČ Měšice
Nosticova 590
250 64 Měšice
Iveta Kameníková
koordinátorka Klubu Zaškolák
777 267 817
klubzaskolak@cvcmesice.cz