CENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18

kroužek

délka lekce

pololetní kroužkovné za 15 lekcí

Veselé kuchtění

55 min

2.250,- Kč

LEGO-hraní

55 min

2.250,- Kč

Street dance

55 min

2.000,- Kč

Tanečně-pohybová průprava

55 min

2.000,- Kč

Judo

55 min

2.000,- Kč

Hravé pokusy

55 min

2.250,- Kč

Věda hrou

55 min

2.250,- Kč

Dětská jóga

55 min

2.000,- Kč

Počítačové kroužky

55 min

2.250,- Kč

Street dance

55 min

2.000,- Kč

Angličtina pro čtvrťáky a páťáky

55 min

2.250,- Kč

 

Cena jednotlivých kroužků zahrnuje mimo personální a provozní náklady také veškerý potřebný materiál a vybavení k činnosti dětí na kroužku /sportovní náčiní, výtvarný materiál...../ a také jsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu dětí ze školního zařízení do CVČ a zpět v doprovodu dospělé osoby.

číslo účtu pro platbu kroužkovného
7305376/0300
var.sym. je datum narození dítěte /ddmmrrrr/ a do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno dítěte a placený kroužek /v případě platby za více kroužků uveďte prosím všechny hrazené kroužky/

Kroužky se platí vždy na celý rok a to ve dvou pololetních splátkách. Pololetí má délku 15 lekcí. Při platbě více kroužků je účtována plná cena nejdražšího kroužku a cena každého dalšího kroužku je zvýhodněna o 10% .

Při platbě kroužků na celý školní rok /30 lekcí/ poskytujeme 10% slevu na celkovou platbu na druhé pololetí :-)

Veškerá činnost dětí na kroužku je zaznamenávána do evidence jednotlivých lekcí, která je vedena prostřednictvím registračního systému Auksys, kde jsou všechny děti registrovány - zde je možno děti na jednotlivé lekce omlouvat a také zde lze jejich docházku kontrolovat.

Během přepravy dětí na kroužky a zpět na ně dohlíží dospělá osoba, která zabezpečuje převzetí a předání všech dětí, které se účastní kroužků v CVČ. Autobus pro přepravu dětí je řádně a viditelně označen logem Klubu Zaškolák a zastavuje vždy na stejném místě tak, aby děti bezpečně vystoupily i nastoupily.

Kalendář 
"kroužkových dnů"

pro první pololetí školního roku 2017/18 - upřesníme před začátkem školního roku

měsíc den
září          
říjen          
listopad          
prosinec          
leden          


poslední lekce v pololetí
"kroužkovaná"
 

ZDE si můžete stáhnout, vyplnit, podepsat  a následně nám odevzdat závaznou přihlášku Vašeho dítěte do kroužků Klubu Zaškolák na školní rok 2017/18.

ZDE  můžete přímo na našich stránkách vyplnit předběžnou přihlášku
do kroužků Klubu Zaškolák v CVČ Měšice, která je automaticky odesílána k nám
ke zpracování :-) Nemusíte tedy nic stahovat, vyplňovat, tisknout a předávat - stačí jen několik kliknutí myší a doplnění jména dítěte a zpětný kontakt.

jízdní řád autobusu

v PRVNÍm pololetí 2017/18 - přesné časy upřesníme před začátkem školního roku

trasa: 
Líbeznice - Hovorčovice - Měšice
ZŠ a MŠ Líbeznice      
MŠ Hovorčovice      
ZŠ Hovorčovice      
CVČ Měšice      
trasa: 
Měšice - Líbeznice - Hovorčovice
CVČ Měšice      
ZŠ a MŠ Líbeznice      
MŠ Hovorčovice      
ZŠ Hovorčovice      

Děti nastupující do autobusu budou mít své identifikační kartičky Klubu Zaškoláka, doprovázející osoba bude mít přesné sezmnamy dětí, aby mohla vždy převzít či předat všechny děti přihlášené k přepravě na kroužek. Součástí seznamů budou také kontakty na odpovědné zástupce dětí pro případ potřebného kontaktu.

K přepravě jsou děti převzety na základě písemného zplnomocnění zákonného zástupce, které je součástí přihlášky dítěte do kroužku.

První nástup dětí do autobusu je u ZŠ Líbeznice ve 13:30.Zde nastoupí i děti z MŠ Líbeznice. Autobus pak pokračuje k ZŠ Hovorčovice, kde nastoupí děti cca ve 13:45 a budou přepraveny do CVČ Měšice na začátek kroužků ve 14:00. Podobně autobus zopakuje okruh Líbeznice-Hovorčovice-Měšice ve 14:30, kdy nastoupí děti, přihlášené na kroužky od 15:00 nebo 15:30. Děti, které měly kroužek od 14:00 a další už nenavštěvují, autobus přiveze na stejné místo cca v 15:55 - 16:05. V 15:30 nastupují u svých MŠ a ZŠ do autobusu děti, které mají kroužek od 16:00. Cca v 16:15 - 16:30 autobus přiveze děti z kroužků od 15:00 a děti, kterým končí kroužek v 15:30. Poslední odjez autobusu z Měšic bude v 17:00, kdy postupně u ZŠ Líbeznice a poté u ZŠ Hovorčovice vystoupí všechny děti, které měly kroužků více, nebo které měly kroužek od 15:30 nebo od 16:00. Po poslední jízdě je nutné vyzvednout děti u autobusu, už se nevracejí do družiny ani do MŠ. Při přepravě na děti dohlédne námi pověřený zodpovědný doprovod, který kontroluje nastupování a vystupování dětí dle závazných přihlášek. Na děti, které čekají v CVČ Měšice na další kroužek nebo na odvoz autobusem, dohlíží v herně pověřená osoba.

 

 

Kontakt

Klub Zaškolák CVČ Měšice
Nosticova 590
250 64 Měšice
Iveta Kameníková
koordinátorka Klubu Zaškolák
777 267 817
klubzaskolak@cvcmesice.cz