CENÍK

kroužek délka lekce cena lekce pololetní kroužkovné
plavecká přípravka 45 min 220,- Kč 3.300,- Kč
tanečky 55 min 120,- Kč 1.800,- Kč
zatím neotevřeno
LEGO-hraní 55 min 130,- Kč 1.950,- Kč
jóga 55 min 120,- Kč 1.800,- Kč
zatím neotevřeno
hravé pokusy 80 min 180,- Kč 2.700,- Kč
výtvarné tvoření s keramikou 80 min 180,- Kč 2.700,- Kč
pohybová průprava 55 min 120,- Kč 1.800,- Kč
judo 55 min 120,- Kč 1.800,- Kč
street dance 55 min 120,- Kč 1.800,- Kč
vaření 80 min 180,- Kč 2.700,- Kč
zatím neotevřeno
"můj počítač" 80 min 160,- Kč 2.400,- Kč
zábavná angličtina 55 min 140,- Kč 2.100,- Kč

 

Cena jednotlivých kroužků zahrnuje mimo personální a provozní náklady také veškerý potřebný materiál a vybavení k činnosti dětí na kroužku /sportovní náčiní, výtvarný materiál...../ a také jsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu dětí ze školního zařízení do CVČ a zpět v doprovodu dospělé osoby.

číslo účtu pro platbu kroužkovného
7305376/0300
var.sym. je datum narození dítěte /ddmmrrrr/ a do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno dítěte a placený kroužek /v případě platby za více kroužků uveďte prosím všechny hrazené kroužky/

Kroužky se platí vždy na celý rok a to ve dvou pololetních splátkách. Pololetí má délku 15 lekcí. Při platbě více kroužků je účtována plná cena nejdražšího kroužku a cena každého dalšího kroužku je zvýhodněna o 10% /přihlásíte-li své dítě například na plaveckou přípravku, na LEGO-hraní a jógu, zaplatíte 3.300,- Kč ze plaveckou přípravku, za LEGO-hraní již místo 1.950,- Kč zaplatíte jen 1.755,- Kč a za jógu místo 1.800,- Kč jen 1.620,- Kč - celkem tedy ušetříte 375,- Kč/. Při platbě kroužků na celý školní rok /30 lekcí/ poskytujeme 10% slevu na celkovou platbu na druhé pololetí /pokud tedy přihlásíte své dítě například na výtvarku a pohybovku na celý školní rok zaplatíte za výtvarku 2.700,- Kč za první pololetí a za pohybovku místo 1.800,- Kč jen 1.620,- Kč, dohromady za první pololetí platíte tedy 4.320,- Kč a za druhé pololetí Vám bude poskytnuta sleva 10%; za celý školní rok za dva kroužky tedy zaplatíte celkem 8.208,- Kč; takto uštříte 792,- Kč/.

Veškerá činnost dětí na kroužku je zaznamenávána do evidence jednotlivých lekcí, která je vedena prostřednictvím registračního systému Auksys, kde jsou všechny děti registrovány - zde je možno děti na jednotlivé lekce omlouvat a také zde lze jejich docházku kontrolovat.

Během přepravy dětí na kroužky a zpět na ně dohlíží dospělá osoba, která zabezpečuje převzetí a předání všech dětí, které se účastní kroužků v CVČ. Autobus pro přepravu dětí je řádně a viditelně označen logem Klubu Zaškolák a zastavuje vždy na stejném místě tak, aby děti bezpečně vystoupily i nastoupily.

Kalendář 
"kroužkových dnů"

pro druhé pololetí školního roku 2016/17

měsíc den
únor 21 28      
březen 7 14 21 28  
duben 4 11 18 25  
květen 2 9 16 23 30
červen 6 13      


poslední lekce v pololetí
"kroužkovaná"
plánujeme společný výlet :-) /informace včas zveřejníme/

ZDE si můžete stáhnout, vyplnit, podepsat  a následně nám odevzdat závaznou přihlášku Vašeho dítěte do kroužků Klubu Zaškolák na školní rok 2016/17.

ZDE  můžete přímo na našich stránkách vyplnit předběžnou přihlášku
do kroužků Klubu Zaškolák v CVČ Měšice, která je automaticky odesílána k nám
ke zpracování :-) Nemusíte tedy nic stahovat, vyplňovat, tisknout a předávat - stačí jen několik kliknutí myší a doplnění jména dítěte a zpětný kontakt.

jízdní řád autobusu

trasa: 
Líbeznice - Hovorčovice - Měšice
ZŠ a MŠ Líbeznice 13:30 14:30 15:45
MŠ Hovorčovice      
ZŠ Hovorčovice 13:45 14:45 15:50
CVČ Měšice 13:55 14:55 15:55
trasa: 
Měšice - Líbeznice - Hovorčovice
CVČ Měšice 15:35 16:05 17:00
ZŠ a MŠ Líbeznice 15:45 16:15  
MŠ Hovorčovice      
ZŠ Hovorčovice 15:50 16:25 17:10

Děti nastupující do autobusu budou mít své identifikační kartičky Klubu Zaškoláka, doprovázející osoba bude mít přesné sezmnamy dětí, aby mohla vždy převzít či předat všechny děti přihlášené k přepravě na kroužek. Součástí seznamů budou také kontakty na odpovědné zástupce dětí pro případ potřebného kontaktu.

K přepravě jsou děti převzety na základě písemného zplnomocnění zákonného zástupce, které je součástí přihlášky dítěte do kroužku.

První nástup dětí do autobusu je u ZŠ Líbeznice ve 13:30.Zde nastoupí i děti z MŠ Líbeznice. Autobus pak pokračuje k ZŠ Hovorčovice, kde nastoupí děti cca ve 13:45 a budou přepraveny do CVČ Měšice na začátek kroužků ve 14:00. Podobně autobus zopakuje okruh Líbeznice-Hovorčovice-Měšice ve 14:30, kdy nastoupí děti, přihlášené na kroužky od 15:00 nebo 15:30. Děti, které měly kroužek od 14:00 a další už nenavštěvují, autobus přiveze na stejné místo cca v 15:55 - 16:05. V 15:30 nastupují u svých MŠ a ZŠ do autobusu děti, které mají kroužek od 16:00. Cca v 16:15 - 16:30 autobus přiveze děti z kroužků od 15:00 a děti, kterým končí kroužek v 15:30. Poslední odjez autobusu z Měšic bude v 17:00, kdy postupně u ZŠ Líbeznice a poté u ZŠ Hovorčovice vystoupí všechny děti, které měly kroužků více, nebo které měly kroužek od 15:30 nebo od 16:00. Po poslední jízdě je nutné vyzvednout děti u autobusu, už se nevracejí do družiny ani do MŠ. Při přepravě na děti dohlédne námi pověřený zodpovědný doprovod, který kontroluje nastupování a vystupování dětí dle závazných přihlášek. Na děti, které čekají v CVČ Měšice na další kroužek nebo na odvoz autobusem, dohlíží v herně pověřená osoba.

 

 

Kontakt

Klub Zaškolák CVČ Měšice
Nosticova 590
250 64 Měšice
Iveta Kameníková
koordinátorka Klubu Zaškolák
777 267 817
klubzaskolak@cvcmesice.cz